Горна Оряховица икономика

Икономиката в Община Горна Оряховица се определя от следните отрасли:

  • Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода;
  • Хранително-вкусова промишленост;
  • Търговия и ремонт;
  • Машиностроене;
  • Строителство;
  • Транспорт, складиране и съобщения;
  • Селско, ловно и горско стопанство.

Производство и разпределение на Електроенергия, газ и вода
Горна Оряховица е важен енергиен център.Тук е разположен клонът на НЕК-ЕАД, обслужващ 5 области: В. Търново, Габрово, Разград, Силистра и Русе. Клонът обслужва разпределителната система и пласмента на електроенергия на територията на тези области. Община Горна Оряховица е акционер във ВиК «Йовковци» ООД и притежава най-голям дял от общинската част на фирмата 20%.


Търговия и ремонт
На територията на общината развиват своята дейност търговски фирми, които осъществяват търговия на едро и дребно със : строителни материали, отоплителни материали, метални изделия, тютюневи изделия, хранителни продукти и др. стоки. Налице е съвременна и добре развита складова база с изградена жп мрежа.


Хранително - вкусова промишленост
Производство на захар, захарни изделия, спирт, пилета, птиче месо и субпродукти, безалкохолни напитки, сладкарски изделия и хлебопроизводство.


Машиностроене
Производство на складова, подемна и битова техника, проектиране, разработване и монтиране на складови стопанства, чугунени отливки, детайли за металорежещи машини.


Строителство
Производство на строителни изделия и елементи, производство на алуминиева дограма и строително монтажна дейност.

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg