Горна Оряховица образование

Образователната система в община Горна Оряховица поддържа и обогатява многогодишна традиция.
Изградената образователна мрежа в Община Горна Оряховица се стреми да обслужва потребностите от квалифицирани кадри във всички области на икономиката и бизнеса и хуманитарните дейности.

Към настоящия момент системата на народната просвета в община Горна Оряховица обхваща:

 • 2 СОУ в общинския център;
 • 10 ОУ, 3 от които в Горна Оряховица и 7 в селищата на общината;
 • 6 Професионални гимназии – 1 общинска и 5 държавни;
 • ОДК (Общински детски комплекс);
 • 2 ОДЗ;
 • 1 Седмична детска градина;
 • 10 ЦДГ – 5 в общинския център и 5 в селищата на общината.

3 от основните училища в селищата на общината са средищни – в тях се обучават ученици от съседни селища, в които няма училища:

 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – за децата от с. Янтра;
 • ОУ „Климент Охридски” с. Драганово – за децата от с. Стрелец, с. Паисий и с. Горски горен Тръмбеш;
 • ОУ „Васил Левски” с. Върбица – за децата от с. Горски долен Тръмбеш.

Университети в близост

 • ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
  Факултети: Историко - Юридически; Педагогически; Православен богословски; Стопански; Изобразителни изкуства; Филологически; Философски
 • НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
  Факултети: Общовойскови; А, ПВО и КИС; Авиационен
 • СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ"
  Факултети: Стопанска отчетност , Финанси, Мениджмънт и маркетинг, Производствен и търговски бизнес
 • РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
  Факултети: Механизация на селското стопанство; Машинно-технологичен; Електротехника, електроника и автоматика; Автотранспортен; Бизнес и мениджмънт; Педагогически; Юридически
 • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
  Факултети: Машиностроене и уредостроене , Електротехникa и електроника, Стопански

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg