Горна Оряховица събития

Събития в община Горна Оряховица


През последните 15 години Горна Оряховица полага усилия да се утвърди като фестивален център с национално и международно значение. Някои от по-важните редовните годишни събития провеждани в града са:
МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ
  • Международен фолклорен фестивал - първата седмица на август.
  • Международен младежки конкурс за популярна песен "Нова музика" - 1-3 юни.
  • Международен фестивал на туристическата песен - юни.
НАЦИОНАЛНИ СЪБИТИЯ
  • Национален конкурс за камерни танци - април
  • Национална среща на столетните читалища в България - първите 10 дни на май
  • Национална среща на читалищата в България - 9-11 май
  • Национален Петропавловски събор на народното творчесто - юни
МЕСТНИ СЪБИТИЯ
  • Празник на града - 29 май
  • Дни на културата - май
  • Еко-форум за мир - 24 октомври
Международният фолклорен фестивал - /МФФ/ се организира от Община Горна Оряховица със съдействието на читалищата от общината. Целта на фестивала е представянето на богатите  фолклорни традиции на Горна Оряховица и побратимените й градове. МФФ се организира винаги през първата седмица на месец август.
Първият Международен фолклорен фестивал се проведе от 3 до 7 август 2004 г. в Горна Оряховица.
Условия за участие: Международният фолклорен фестивал  няма състезателен характер. В него могат да участват само фолклорни състави. Максималният брой на участниците от групите не трябва да надвишава 35 души.  В първото издание участие взеха съставите от Буюкчекмедже, Анкара, Рошиори де Веде.

Международен фестивал на туристическата песен - Фестивалът е включен в календара на Световната туристическа   агенция. Традицията на планинарската песен, богата история и разнообразните природни ресурси на България, възможностите за развитието на туризма у нас получават широка популярност в страните участнички в събитието. Фестивалът  няма конкурсен характер. Има за цел да популяризира туристическата песен, като средство за опознаване и приятелство между любителите на природата от различни  страни; да се разширят и задълбочат взаимноизгодните контакти и сътрудничество между сродните неправителствени организации от България и света;  да спомогне за утвърждаване на туристическите традиции в региона.

Национален конкурс за камерни танци - Проведен  за пръв път през 1973 г. със столица  Горна Оряховица. Целта на конкурса е да стимулира авторите за създаване на нови, оригинални произведения, да обогати и разнообрази репертоара на любителските танцови състави, да предостави възможност за нови творчески идеи и контакти. Провежда се на две години през месец април. Авторитетно жури /проф. Николай Кауфман, проф. Иван Тодоров, народен артист Кирил Харалампиев, Петър Луканов, Федя Лобанов, Найден Шулеков и др./   оценява  художественото равнище  на танцовото майсторство, на композицията и  хореографията на участниците.

Национална среща на столетните читалища в България - Целта на срещата е читалищните дейци да обменят свои идеи, да обсъдят проблемите за съхраняване на традициите в българските читалища.  В Първата  Национална среща участваха 47 читалища. Тя бе проведена  под патронажа на Първата дама на Република България Зорка Първанова,  която участва в дискусията "Читалището – традиция, съвременност и бъдеще” и в концерта под надслов “Корен, род и жива вода” посветен на 135 години от основаването на НЧ “Напредък-1869” – най-стария културен институт в Г. Оряховица.  Втората Национална среща на столетните читалища се проведе на 13 и 14 май, 2005 г. В нея участваха и читалища, носещи името „П. Хилендрски”. Читалищните дейци участваха в дискусиите: "Читалищата - огнище на българската традиция и самобитност" съвместно с НСОБР и в дискусия за съдбата на Паисиевата "История славянобългарска" в подкрепа на инициативата на президента на Р. България Г. Първанов. На 12 и 13.05.2006 г. се проведе третата Национална среща на столетните читалища. На нея бяха поканени и читалища носещи името "Пробуда" и представители на българската общност извън Р. България.

Национален Петропавловски събор на народното творчество - В началото  е регионален. Поради големия интерес и участия на народни хорове, фолклорни ансамбли и фолклорни състави от  всички етнографски области от страната през 1999 той става Национален. Провежда се през две години. През 1993 г.  общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец възобновиха Петропавловски събор на народното творчество. Възстановена бе една неколкократно прекъсвана традиция, чието начало се свързва с Освобождението на България от турско робство. Съборът се провеждал на Петровден в околностите на манастира “Св. Св. Петър и Павел”, намиращ се над град Лясковец. Фолклорните изяви са имали характер на всенародни игри и надпявания. Предоставя възможност на многобройните колективи за любителско творчество  да получат обществено признание и да покажат, че и днес фолклорът е  неизменен източник на нравствени ценности. Съчетаването на събора с религиозния празник, в чието навечерие се провежда, цели утвърждаване ролята на източно-православната църква в съвременния живот  и приобщаване на българина към изконните християнски добродетели. В  събора могат да вземат участие любителски и професионални колективи за танцово, песенно, инструментално и словесно изкуство от цялата страна, както и индивидуални изпълнители.

Майски дни на културата - Обхващат различни изяви: изложби, викторини, концерти и др. Първоначално за празник на Горна Оряховица е предложен 28 май /през 1910 г. от дружество "Юнак"/. Същата година се открива паметника на Георги Измирлиев /Македончето/. През 1926 г. по повод 50 години от обесването на Македончето, отново по инициатива на юнашкото дружество, тържествата се превръщат в празник на града и се отбелязват ежегодно на 9 юни /28 май стар стил/ до 1941 г.  През  1973 г. след 30 годишно прекъсване се прави опит да се възроди този празник, но едва през 1986 г. е възобновен. През последните години като Празник на Горна Оряховица и кулминация на Майски дни на културата се утвърждава обаче 29 Май. На делото на апостола от І Търновски революционен окръг с център Горна Оряховица - Георги Измирлиев признателните горнооряховчани засвидетелстват своята почит. По традиция  най-добрите спортисти поставят лавров венец върху паметника, венци и цветя поднасят обществеността и гостите на Горна Оряховица.
През 2005 г. се чества 135 години от обявяване Горна Оряховица за град.

Екофорум за мир - Традиционна  церемония - "Камбана за живота на Земята"  /Международен форум  - световно движение/. През  1986 г. учени и  общественици от 32 страни  и 12 международни организации, включително и ООН основават във Варна световното движение "Екофорум за мир" удостоен по -късно от ООН с високото звание "Вестител на мира". От 1995 г. камбаната на манастира "Св. Пророк Илия", като "Камбана за живота на Земята" ежегодно ни кара да се замисляме за бъдещето на планетата. Международен  форум "Камбана за живота на Земята" е организиран от Световното движение "Екофорум за мир". Учредена е Асоциация  на градовете почетни членове на движението. През 1995 г. е първото издание на форума, включващо - изложби, семинари, кръгли маси, конференции, концерти.

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg