Сигнали на граждани от община Горна Оряховица

Не изхвърляне на битови отпадъци

06.03.2015г. - изпратен от Милена Павлева

От Нова година до сега не регулярно се изхвърлят битовите отпадъци в гр.Долна Оряховица.Контейнерите и кофите за смет преливат.Преди Нова година битовите отпадъци се изхвърляха всяка седмица в определен ден сега веднъж на две седмици.

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg