Сигнали на граждани от община Горна Оряховица

излязло от употреба МПС захвърлено на улицата

28.07.2016г. - изпратен от Биляна

На ул. Панайот Цвикев има бял бус който не е в движение поне от 3 години и е паркиран на улицата. Според чл. 35 ал.1 в наредбата за управление на отпадаците на Община Горан Оряховица би трябвало този бус да бъде преместен на площадка за осъхраняване или разглобяване. Надявам се общината да изпълни задълженията си.

Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg