Информация за ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Информация за ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Описание
Училището е разположено на 13 дка. площ и разполага с две спортни площадки и подновен физкултурен салон. За да задоволи нарасналите потребности на съвременните деца, училището разполага с компютърни кабинети, в които се реализират часовете по информационни технологии и се презентират голяма част от темите по отделните учебни предмети. За приобщаване на децата от началната училищна възраст към училищния живот се организират различни дейности посветени на празници, спортни и екологични дни, екскурзии, състезания и конкурси.

Град/село
Горна Оряховица

Адрес
ул. " Съединение" 19

Лице за контакти

Тел. за контакти
+359 (0)618 27271

Факс

Email
ou_garata@abv.bg

Училища(3)


Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg