Информация за "Алианц Банк България" АД

Информация за "Алианц Банк България" АД

Описание
Алианц Банк България предлага своите продукти в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции. Алианц Банк България е: Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа; Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа; Член на Българска фондова борса - София АД; Член на Централен депозитар АД; Член на Асоциацията на търговските банки;

Град/село
Горна Оряховица

Адрес
ул. Хан Крум 5

Лице за контакти

Тел. за контакти
0618/ 68 033; 68 032

Факс

Email
gorna.oriyahovitsa@bank.allianz.bg

Банки(6)


Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg