Информация за Професионална гимназия по хранителни технологии гр. Горна Оряховица

Информация за Професионална гимназия по хранителни технологии гр. Горна Оряховица

Описание
Професионалната гимназия е разположена на близо 60 дка площ в североизточната част на града.Създадена през 1959 година. В ПГХТ се обучават специалисти за хранително - вкусовата промишленост, туризма , хладилната и климатична техника. Завършилите успешно средното си образование и придобили свидетелство за професионална квалификация ученици се реализират на пазара на труда почти 100%.

Град/село
Горна Оряховица

Адрес
ул. Св. Княз борис І

Лице за контакти
Катя Георгиева Велкова

Тел. за контакти
0618/60297

Факс
0618/60296

Email
pght_go@mail.bg

Училища(3)


Реклама в Gorna.bg

 

Информация за община Горна Оряховица

Държава: България
Община: Горна Оряховица
Област: Велико Търново
Кмет: инж. Добромир Добрев
Население: 34,677
Площ: 318кв.км

Прогноза за времето в Горна Оряховица

Реклама в Gorna.bg